Advies2021-06-14T09:09:18+02:00

Apothekers en huisartsen gaan een belangrijke rol spelen in de transitie van ziektenzorg naar gezondheidszorg, oftewel van Care naar Cure

Apothekers en huisartsen gaan een belangrijk rol spelen in de transitie van ziekenzorg naar gezondheidszorg, oftewel van Care naar Cure

Tijdens mijn jaren als apotheker en regionaal zorgmanager stonden het geneesmiddel en de patiënt centraal. Maar door mijn opgedane kennis over het ontstaan van chronische ziekten en de mogelijkheid om deze te voorkómen, te onderdrukken en te genezen, is dit veranderd. Ik ben ervan overtuigd dat apothekers en huisartsen een belangrijke rol gaan spelen in de transitie van ziektenzorg naar echte gezondheidszorg, ofwel van Care naar Cure. Het is dan ook niet helemaal verrassend dat ik als naam voor mijn bedrijf “Care For Cure” heb uitgekozen. Ik heb een zon in mijn logo geplaatst omdat er voor mij nieuw licht is gaan schijnen op de wetenschap en de kracht van een gezonde leefstijl.

Ik wil, naast kennis delen in mijn opleidingen, ook advies en sturing geven aan projecten om te komen tot implementatie van preventie en gezonde leefstijl binnen de zorgwereld.

Ik heb bij BENU een inhoudelijke rol gespeeld in de totstandkoming van een leefstijl gerelateerde gezondheidscheck, die gebaseerd is op door mij opgedane en toegepaste kennis rondom diabetes en het metabool syndroom. Je ziet mij in actie als acteur in onderstaand filmpje als apotheker die deze check afneemt bij een cliënt.

We zijn wettelijk verplicht een APK te laten uitvoeren voor onze auto, we gaan trouw naar de tandarts voor preventieve controles, maar tijdens het leven laten de meeste mensen geen preventieve checks voor hun lichaam uitvoeren, maar wachten we allen af tot er klachten komen. Met mijn huidige kennis vind ik dat steeds moeilijker te begrijpen. Hoe mooi zou het zijn als op basis van frequente metingen gecheckt kan worden hoe gezond men is. Voorkomen is beter dan genezen, dus laten we dit dan ook proberen te bereiken.

We weten dat er ontzettend veel bespaard kan worden als we het systeem zouden omgooien! Alleen al voor diabetes type 2 praten we over een besparing van ongeveer 2,7 miljard euro in 5 jaar tijd!

Sinds de corona-pandemie staat “Leefstijl als medicijn” volop in de belangstelling, niet alleen van de overheid, zorgverleners en zorgverzekeraars, maar ook van de Nederlandse burger. In deze transitiefase kunnen terugverdien- en besparingsmodellen ontwikkeld worden welke erop gericht zijn ons gezond te maken en gezond te houden.

Ik denk graag mee om hiervan een succes te maken!

Elke Nederlander verdient een gezondheidshuis in zijn wijk waar hij terecht kan voor vragen en informatie over gezondheid

Artikelen en publicaties inzake advies

 

Ga naar de bovenkant