Ik heb mijn eigen leefstijl stap voor stap aangepast en ik voel me fitter dan ooit.

Dat gun ik iedereen!

Daarom heb ik besloten om als zelfstandig opleider en adviseur op het gebied van preventie, leefstijl en samenwerking verder te gaan. Het geeft een zeer voldaan gevoel dat ik van mijn passie voor gezondheid en vitaliteit mijn werk heb gemaakt.

Ik zou ook graag bij anderen het gezondheidskwartje laten vallen! 

Door nieuwe inzichten heb ik mijn focus verlegd en uitgebreid van ziekte en medicijn naar gezondheid en vitaliteit.

Als openbaar apotheker heb ik jarenlang gewerkt in verschillende apotheken, maar na verloop van tijd merkte ik dat ik me steeds meer met zorg en samenwerking wilde bezighouden. Dat heeft er uiteindelijk toe geleid  dat ik met mijn farmaceutische kennis zorggroepen van huisartsen bezocht om te kijken hoe de samenwerking tussen artsen en apothekers kon worden verbeterd. “Aanvankelijk was dat vooral ingegeven door mijn grote aandacht voor de longzorg, maar gaandeweg werd mijn blikveld verbreed toen ik me ging verdiepen in diabetes”.

Ik leerde wat de invloed is van onze vaak ongezonde leefstijl op het ontstaan van het  metabool syndroom en chronische ziektes zoals diabetes type 2.

Door deze kennis ontstond een passie die ik in het begin nog niet als zodanig herkende. Ik rolde van het ene in het andere inzicht en begon de connectie te zien tussen de verschillende chronische aandoeningen en hun ontstaanswijze.

Alle processen in het lichaam grijpen op elkaar in. Door de leefstijl aan te passen is het mogelijk om deze processen bij te sturen en veel ziektes te voorkómen. Omdat echte preventie begint bij kennis dacht ik: hier moet en wil ik iets mee gaan doen.

Dat  vormde de opstart van het bedrijf “Care For Cure”.