De apotheek als gezondheidshuis in de wijk

Ik geloof dat de apotheek in de nabije toekomst zich zal ontwikkelen tot de centrale voorziening in de wijk waar je komt voor je gezondheid.

Nu wordt de apotheek nog vaak geassocieerd met de plek waar je komt voor je medicijnen. De groeiende groep leefstijlapothekers zijn proactief aan de slag om het zorgaanbod in de apotheek te verbreden naar gezondheid en vitaliteit. Zo zal de Nederlander de apotheek gaan associëren met de plek waar je naartoe wilt gaan wanneer het over je gezondheid gaat.

Hoe gaat het gezondheidshuis eruit zien?

Dat is blijvend in ontwikkeling met een heldere koers; het farmaceutische zorgaanbod zal naast de verstrekking en begeleiding van medicijnen ook aangevuld worden met gezonde leefstijl en vitaliteit. Daarnaast gaan we hiervoor de samenwerking aan met verschillende partijen om ons heen. Je kan hierbij denken aan huisartsen, medisch specialisten, diëtisten, praktijkondersteuners, wijkverpleegkundigen, leefstijlcoaches, fysiotherapeuten, leefstijlzorgloketten (in ziekenhuis) en gemeenten.

Het zorgaanbod in het gezondheidshuis:

De apotheek blijft de centrale plek in de wijk voor de verstrekking van medicatie, inclusief alle controles en begeleiding. Maar de apotheker en apothekersassistenten zullen daarnaast meer met u in gesprek gaan tijdens farmaceutische spreekuren.

Je kan hierbij denken aan de volgende soort consulten:

 • Begeleidingsgesprek bij chronisch gebruik van medicijnen
 • Bij bijwerkingen van medicijnen
 • Advies en begeleiding bij het afbouwen van medicijnen
 • Bij therapietrouw issues
 • Medicatiescreening en advisering voordat gestart wordt met een leefstijlprogramma (GLI)
 • Het houden van een preventieve gezondheidscheck
 • Het adviseren van een gezonde leefstijl – leefstijlgesprek
 • Doorstuur advies naar leefstijlaanbod in de wijk (Apotheek als leefstijlloket in de wijk)
 • Geven van zelfzorgadvies
 • Inhalatie instructies (Astma-COPD)
 • Ondersteuning bij het stoppen met roken
 • Advies omtrent hulpmiddelen (incontinentie, wondzorg, zelftesten)
 • Vaccineren
 • ………………..